Sjur Hille Olsen er direktør for risikorådgivning i AON Norway, og forteller at AON gjennomfører en global undersøkelse hvor selskapene blir spurt om hva de anser som sine største risiko.

- Hver eneste gang er avbruddsrisiko inne på topp 10-listen. Avbrudd vil i importsammenheng si et opphold i produksjonen fordi en leverandør ikke leverer som avtalt, forteller Hille Olsen.

- Vi er nå i en global verden der leverandørene gjerne holder til i Østen, altså lengre og lengre unna. Derfor kan vi si at vi rett og slett mister litt kontrollen over leverandørene våre. I tillegg plasserer flere selskaper IT-parkene sine i områder med høy politisk risiko og ustabilitet. Dermed øker også risikoen for avbrudd og at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Billig eller trygt?

Hille Olsen forklarer hvorfor dette reiser spørsmål i forbindelse med risikostyring.

- Man sparer kanskje 40 prosent i kostnader, men har man oversikt over de verst tenkelige scenariene i forhold til et mer komplekst risikobilde? Hva er den risikojusterte besparelsen?  Man må analysere og identifisere hva som er det største tapet både økonomisk og omdømmemessig i et verst tenkelig tilfelle, noe som hører under styrets ansvar.

- Når det kommer til det omdømmemessige kan vi se eksempler på at hackere har tappet personopplysninger og kundedata fra selskaper som er avhengig av tillit hos kundene sine. Hvilken konsekvens får dette? Land i Østen er mer utsatt for naturkatastrofer enn vi er i Norge, har man identifisert kritiske leverandører og identifisert alternativer dersom leverandøren settes ut av drift?, sier Hille Olsen spørrende.

Viktigere enn noen gang

Rådgiveren mener dette viser at risikostyring er blitt viktigere enn noen gang, fordi verdikjedene er mer uoversiktlige, og det er større avstander. Hva kan man så gjøre for å beskytte seg mot avbrudd?

- Forsikringsselskapene har produkter som gjør at du kan forsikre deg mot et avbrudd. Hvis den viktigste leverandøren din går ned, så kan du redde noe av skinnet ditt med en avbruddsforsikring, men hvis du opererer i en bransje med effektiv konkurranse vil den verste konsekvensen av et avbrudd være at du er ute av markedet og ikke kommer inn igjen.

- Kan man ikke levere på tolv måneder, så er det en fattigmannstrøst at du får oppgjør fra forsikringsselskapet for tapt omsetning, når man likevel mister kunden og fremtidig markedsandel. Derfor er det viktig at selskaper er opptatte av overordnet risikostyring, og analyserer verdikjeden sin. Man må systematisere effekten av ulike scenarier og lage beredskapsplaner, avslutter Hille Olsen.