Børge André Hilden, siv.ing hos Acapo. Foto: Magne Sandnes

Tidligere, i den klassiske industrialderen, var man mest opptatt av de materielle rettighetene. Men nå, i informasjonssamfunnet, utgjør de immaterielle verdiene opp mot 80 prosent av en bedrifts totale verdier.

Partner, siv. ing og European patent attorney i Acapo, Børge André Hilden, sier det derfor er helt sentralt for et selskap å ha en strategi for hvordan man forvalter sine immaterielle rettigheter.

- Med økt internasjonalisering er det ekstra viktig å beskytte ideene sine. Du kan risikere at noen stjeler idéen din, og det er ille. Men enda verre er det at noen andre tar ideen din, beskytter den, og dermed hindrer deg i å bruke din egen ide.

Konkurransefortrinn

Samtidig handler det om mer enn bare å beskytte ideene sine fra tyveri. Hilden påpeker at immaterielle rettigheter også handler om å skaffe seg konkurransefortrinn i den stadig mer internasjonaliserte og konkurranseutsatte oljebransjen.

- En IP- strategi, altså hvordan man forvalter sin «Intellectual Property» for å oppnå forretningsmessige fordeler, handler også om å se på teknologiske trender, hva konkurrentene holder på med, og hva som skjer i ulike markeder. Ser vi konkret på olje og gass, så er det et område som har store utfordringer om dagen, og da blir det ekstra viktig å ta vare på de gode løsningene. Konkurransen øker i en slik situasjon, og IP er noe man bruker for å skaffe seg et konkurransefortrinn.

- Når man samarbeider tett med andre aktører er det ekstra viktig å ta vare på rettighetene sine, også på det man utvikler i felleskap.

IP-strategi

Det blir mer og mer vanlig å samarbeide i klynger, og også her er det viktig å ha en IP-strategi der man blant annet passer på at man er beskyttet.

- Når man samarbeider tett med andre aktører er det ekstra viktig å ta vare på rettighetene sine, også på det man utvikler i felleskap, IP gir grunnlag både for konkurranse og for samarbeid. Til sist vil jeg også si at erfaringer fra finanskrisen viser hvor viktig det er å beskytte seg, også i nedgangstider, avslutter Hilden.