Oslo Chamber of Commerce (OCC), eller Oslo Handelskammer, er en privat medlemsorganisasjon og en del av verdens største bedriftsnettverk gjennom medlemskapet i det internasjonale handelskammeret i Paris, International Chamber of Commerce (ICC). Her er alle handelskamre over hele verden medlemmer.

- Gjennom dette nettverket kan man på mange måter si at vi har 12 000 utekontorer i alle verdenshjørner, sier Lars-Kåre Legernes som er daglig leder i OCC.

Samler kunnskap og åpner dører

- Skal man lykkes i utenlandske markeder må man ha et produkt eller en tjeneste som er unik. Det må finnes et marked for produktet, og bedriftene som skal ut i verden må også skaffe seg kunnskap om det landet de skal inn i, og dette er noe av det vi kan hjelpe bedriftene med.

Dersom man ønsker å få må mer markedskunnskap om et land, eller en spesiell by i utlandet, kan OCC gjennom sitt nettverk få hjelp fra dette landets handelskammer til for eksempel å gjennomføre markedsundersøkelser.

- Blant annet gjør vi en rekke markedsundersøkelser på vårt nærmeste utenlandsmarked, nemlig det svenske, og kan blant annet skaffe svar på hvordan markedet ser ut med hensyn til konkurrenter, prisbilde og størrelse.

Seminarer, ambassader og arbeidsimmigranter

OCC gjennomfører også ulike seminarer om hvordan det er å drive business i ulike land og har et utstrakt samarbeid med ambassadene og kan derfor hjelpe bedrifter som trenger det å formidle kontakt. En egen avdeling i OCC kan også hjelpe arbeidsgivere med søknad om oppholdstillatelser, og bidra med diverse servicetjenester for utenlandske arbeidere i Norge.

Dette kan OCC tilby deg:

  • OCC er den internasjonale møteplassen i Oslo.  Her møter du nyttige kontakter fra inn- og utland, ambassader og organisasjoner.
  • Gjennom vårt forretningsnettverk med 12.000 handelskamre kan vi formidle unik lokalkunnskap om bedrifter og markeder i 140 land.
  • OCC arrangerer hyppige matchmaking- og landseminarer i samarbeid med utenlandske handelsorganisasjoner og offentlige instanser som ønsker forretningskontakter i Norge. Dette gir deg tilgang til seriøse forretningskontakter.  
  • OCC utsteder tollpasset ATA Carnet, et nyttig dokument ved midlertidig utførsel av varer og utstyr. Med et carnet passerer du raskt og effektivt landegrenser og slipper deponere for toll og avgifter.
  • OCC sertifiserer eksportdokumenter, bl.a. opprinnelsessertifikater. Slik sertifisering kreves i arabiske og søramerikanske land ved eksport fra Norge.
  • OCC arrangerer kurs og seminarer med fokus på internasjonal handel.
  • OCC har Norges eneste institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning som tilbyr utenomrettslig løsning av forretningskonflikter (bl.a. voldgift og megling). Konflikten løses raskt og konfidensielt, og i tvister mellom internasjonale parter kan en voldgiftsdom fullbyrdes i over 100 land gjennom