Små- og mellomstore bedrifter kan ha verdensledende produkter, men er ikke nødvendigvis ledende på risikostyring. Det kan være lett å tro at betalingskulturen i andre land er som i Norge. Det er ikke vår erfaring, forteller Arnfinn Løv-Mikkelsen i GIEK Kredittforsikring.

Arnfinn Løv-Mikkelsen i GIEK Kredittforsikring. Foto: Emma Wirenhed

- Nordmenn betaler gjerne regninger på forfall, men sånn er det ikke ute i verden. I tillegg til for sen betaling står eksportørene overfor alvorligere risikoer som svindel, betalings-uvilje og konkurser. Vi ser også en økende grad av politisk risiko i verden, noe som gjør at det kan bli vanskeligere å få betalt.

Gir råd og tar risiko

GIEK Kredittforsikring tar risikoen for at eksportbedrifter ikke får betalt ved å tilby kredittforsikring. I tillegg følges kredittrisikobildet i ulike markeder tett og eksportbedriften får kvalifiserte råd om hvem man bør eller ikke bør handle med. Dette gir trygghet, og mulighet til å satse og ekspandere.

Markedene i verden er i stadig endring, og det kan være krevende for norske eksportører å holde seg oppdatert på utviklingen. Mange norske eksportbedrifter ser lenger enn de tradisjonelle markeder, som Europa og USA. Vi ser økt aktivitet i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og for mange bedrifter betyr det ny og ukjent risiko.

- Da Russland innførte importstans av fisk fra Norge som reaksjon på EU-sanksjonene i fjor, så fikk vi en del utfordringer med å løse opp i engasjementene til våre kunder. Dette var en hendelse som overrasket mange, og jeg tror våre kunder som eksporterte fisk til Russland er fornøyde med måten vi håndterte det på.

Man vet aldri når kriser kommer. Eksportklimaet kan endre seg over natten, og det kan koste norske eksportører dyrt hvis de står alene. Da er det viktig med en langsiktig samarbeidspartner.

Oljesektoren er den sektoren i dag vi ser størst risiko knyttet til. Her har det siden 2014 vært et betydelig press på oljepris, med mindre investeringer og større kostnadsfokus. Vi tror at flere selskap i verdikjeden vil slite og antall konkurser vil øke. Det betyr økt risiko for eksportbedriftene og det å ha en kredittforsikring kan være en rimelig løsning for å bedre nattesøvnen.

- Spørsmålet du må stille deg er om du ønsker å ta risikoen selv, eller om du trenger en partner, som kan dele den med deg.

Lettere å komme ut i verden

En norsk eksportbedrift som skal inn i nye markeder, hvor de verken kjenner kunden de skal handle med, eller landets kultur, møter mange nye utfordringer. Har man en partner med på laget, som både bidrar til å ta den økonomiske risikoen i tillegg til å være en rådgiver, så blir det lettere å fokusere på det eksportbedriften kan best.

Det er viktig for en eksportbedrift å ha i bakhodet at å dekke inn et tap vil kreve betydelig salgsinnsats. Taper man fem hundre tusen kroner og har fem prosent margin må man selge for ti millioner kroner ekstra for å hente ut samme fortjeneste.

Har man prosjekter som er skreddersydd til sine kunder, kan også GIEK Kredittforsikring dekke tapte produksjonskostnader. Sammen med bedriftens bank er det også mulig å skape gode finansieringsløsninger.

- GIEK Kredittforsikring tenker langsiktig, vi er en partner som er med både på oppturene og nedturene. Spørsmålet du må stille deg er om du ønsker å ta risikoen selv, eller om du trenger en partner, som kan dele den med deg, avslutter Løv-Mikkelsen.