May Martinsen er CEO og president i IRMI Group. Hun forteller at fordi Norge eksporterer det meste vi produserer, er vi avhengige av å finne nye markeder.

- Under samtaler med mange norske virksomhetsledere under den årlige maritime messen Nor Shipping på Lillestrøm ble dette også bekreftet at norske virksomheter nå søker nye muligheter i utlandet.

- For å kunne lykkes der ute, er man avhengig av å knytte til seg gode samarbeidspartnere med godt lokalt nettverk og pålitelig kompetanse, forklarer Martinsen.

Godt beslutningsgrunnlag

Martinsen forklarer at det i ukjente farvann og upløyd mark, kan være vanskelig å vite hvem som er seriøse og hvilke aktører man bør og ikke bør bli involvert med.

- Før man kommer til de gode trade finance-løsningene, er det viktig at man først beslutter hvem man skal samarbeide med. Derfor sier vi at for å kunne ha et godt beslutningsgrunnlag og unngå å bli avvist av bankene, kan det være veldig lønnsomt å gjennomføre sjekken av sine potensielle partnere, nettopp fordi også bankene gjennomfører sine «Kjenn din kunde»-rutiner.

Mye svindel

Martinsen forteller om en stor utbredelse av svindel på internasjonalt plan, og mener at dette absolutt er en reell trussel for alle som er involvert i internasjonal handel.

– Den årlige rapporten Global Fraud Report fra 2014, viser at over 70 prosent av virksomheter har blitt utsatt for minst en type svindel. Av disse ser vi at blant leverandør- og innkjøpssvindel har hatt en økning fra 12 til 19 prosent, korrupsjon og bestikkelser fra 11 til 14 prosent og hvitvasking har fordoblet seg på et år, utdyper Martinsen.

Hun poengterer at det å være en «blåøyd og naiv» nordmann raskt kan bli en kostbar affære dersom man ikke er flink til å innhente informasjon om de man er involvert med. - Det er rett og slett for enkelt å gjemme seg bak unnskyldninger om at partneren ble anbefalt via andre, og det er ikke godt nok for å kunne foreta en god beslutning. I tillegg til at det kan bli kostbart, kan du bli involvert i illegal handel eller korrupsjon uten å vite det, og samtidig blir du allikevel holdt ansvarlig med alle de påfølgende konsekvensene, forteller Martinsen.

Å gjennomføre en rutinemessig sjekk vil ikke bare kunne gi din virksomhet et bedre beslutningsgrunnlag, men det vil også signalisere at man er en seriøs kvalifisert aktør. Ved å gjennomføre en sjekk har du også dokumentasjon på at du etterlever ditt ledelsesansvar, men også samfunnsansvar. Dette vil tilsammen påvirke verdien på din virksomhet positivt og ikke minst unngå å bli avvist av banken din på forhånd, avslutter Martinsen.