FAKTA

Kredittforsiring dekker risikoen for tap ved salg på kreditt i B2B-segmentet.

Kredittforsikring erstatter 90% av tap som skyldes insolvens eller vedvarende betalingsmislighold.

Kredittforsikring baserer seg på en kredittvurdering av hver enkelt debitor.

Kredittforsikring beregner premien i prosent av utfakturert omsetning på forsikrede kunder.

Kredittforsikring gir deg en ekstern kredittavdeling som er ekspert på håndtering av kredittrisiko.

 

Kilde: Tryg Garanti

- Vi kan si det så enkelt som at det er en forsikring av salgsinntekter. For nystartede bedrifter kan kredittforsikring i tillegg gi deg økt kredittverdighet gjennom forsikring av kundefordringene, samtidig som det beskytter virksomheten mot tap i en sårbar fase, sier Andreas Stokstad, Account Manager i Tryg Garanti.

Kredittforsikring er ganske enkelt en forsikringsform som dekker din bedrifts tap dersom du har kunder som ikke betaler for seg. Det er en beskyttelse av egenkapitalen, og gir deg tilgang til en profesjonell partner som vet alt om risiko knyttet til salg på kreditt. Det gir deg også sikker vekst i nye markeder og reduserer den totale risikoen for bedriften din.

- Det er altså forsikringsselskapet som vurderer kunden og som tar risikoen på bedriftens vegne, forklarer Stokstad.

Behov for effektivitet

Internasjonal handel vokser stadig, og med det vokser også behovet for effektive løsninger innenfor logistikk, toll, avgifter, dokumenthåndtering og betalingsformidling. I et slikt system spiller kredittforsikring en liten, men viktig rolle.

- Jeg tror mange har kjent på usikkerheten knyttet til om en kunde klarer å gjøre opp for seg eller ei. For noen bedrifter er manglende betaling fra kunden kroken på døra. I tillegg kan manglende betaling fort forplante seg bakover i leverandørkjeden. Selv om du kjenner kundene dine, kjenner du ikke din kundes kunder, så at risikoen er der er det ikke noe tvil om, sier Stokstad.

Internasjonal inkasso

Erstatning av tapet hvis kunden din går konkurs gir deg trygghet og god nattesøvn. Men hva hvis kunden rett og slett ikke betaler? Spesielt på eksport kan inkasso være tidkrevende og kostbart, og det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal gå frem for å løse dette.

- Vi vet at skoen trykker her, og derfor er inkasso en integrert del av kredittforsikringen. Rettslig forfølgelse av et krav kan trekke svært langt ut i tid, og da blir kredittforsikring som en forsikring av kontantstrømmen å regne. Hvis du må vente i fem år, som du lett må i enkelte land, da er det greit å ha en forsikring som gir deg pengene etter tre måneder, sier Stokstad.

Dyrt å tape

Og det er faktisk ikke slik at alle som ønsker å kjøpe varene dine, bør få gjøre det på kreditt. Med en resultatmargin på fem prosent, må du hente inn to millioner i nysalg for å erstatte et tap på 100 000 kroner. Stokstad mener derfor at man ikke kan ta det som en selvfølge at alle kunder er gode kunder.

- I Norge begrunner man ofte valget om å ta risikoen selv, med at man ikke har hatt tap på kundefordringer siste fem år og at man bare har ”gode” kunder man har handlet med lenge. Men faktum er at fem tapsfrie år på ingen måte er en statistisk garanti for at det ikke kommer tap det neste året. Dessuten er det jo faktisk slik at de fleste tapene kommer i tillegg til de kundene du allerede kjenner, avslutter han.