- Norsk økonomi er veldig åpen og vi ser en økende grad av globalisering der vi eksporterer en stor del av det vi produserer og vi importerer svært mye av det vi konsumerer. Derfor har en stor del av det norske næringslivet behov for å sikre seg når de handler utenfor Norges grenser, sier Borghild Holen som er leder av Trade Finance i DNB.

Hva slags utfordringer de enkelte bedriftene står overfor vil variere med hvilke markeder man opererer på både når det gjelder eksport og import. For eksportørene er det aller viktigste å vite at man får betalt, mens importøren vil være sikker på at han får de varene som virkelig er bestilt.

Flere sikringsinstrumenter

- Det er lurt å ha gode rådgivere slik at man sikrer seg på riktig måte og finner frem til de gode løsningene.

- Det er flere måter å sikre seg på. Man kan for eksempel benytte en garanti der en bank garanterer at en kunde gjør opp for seg. Garantier er blant annet mye brukt for å sikre kontrakter der man har en klar betalingsforpliktelse. Garantien behøver ikke være knyttet opp mot konkrete betingelser, som for eksempel er tilfelle med remburs, forklarer Holen.

Remburs er mer brukt i forbindelse med kjøp og salg av konkrete varer og benyttes mer på fjernere markeder.

- Hvis man er på markeder der man er mer kjent, eller hvis man har flere kjøpere som går igjen, så er det vanligere å benytte kredittforsikring enn remburs, så det er mange måter å sikre seg på og det er lurt å ha gode rådgivere slik at man sikrer seg på riktig måte og finner frem til de gode løsningene, sier Holen.

- Man bør også finne en samarbeidspartner som kan produktene og som kan lage løsninger som tar utgangspunkt i det behovet som kunden har.

Finansiering og rådgivning

- Alle sikringsinstrumentene er forbundet med noen kostnader, men det er en viktig positiv side i tillegg til sikkerheten. Ofte er det litt tautrekking mellom leverandør og kjøper om hvem som skal finansiere kredittiden. Dersom man for eksempel har en remburs er det langt enklere å få en bank til å finansiere kredittiden, sier Holen.

Det kan lønne seg å ha gode rådgivere innen trade finance. Banken bør blant annet ha et godt nettverk av internasjonale bankforbindelser i de aktuelle markedene.

- Man bør også finne en samarbeidspartner som kan produktene og som kan lage løsninger som tar utgangspunkt i det behovet som kunden har. Men det er også viktig at rådgiveren forstår internasjonale trender, for eksempel hva lavere oljepris har å si for nettopp denne kunden, avslutter Holen.