Fakta om GIEK

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) tilbyr garantier for norske bedrifter som skal eksportere varer, slik at de kan tilby kjøper kreditt/finansiering uten selv å måtte ta hele risikoen. Bedrifter som har en finansieringsordning garantert av den norske stat i ryggen får et stort konkurransefortrinn på det globale markedet. Norske garantier betyr høy grad av sikkerhet for eksportører, importører og banker.

Fakta om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. De tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

Dette er gode nyheter for norske bedrifter som eksporterer, eller ønsker å eksportere, kapitalvarer og relaterte tjenester, og som har kunder som etterspør langsiktig lånefinansiering.
For å sitere næringsminister Monica Mæland, «Sannhetens øyeblikk kommer når en bedrift skal ut i det internasjonale markedet. Det er da bedriften får svar på om akkurat deres produkter og tjenester står seg i den globale konkurransen».

Solid finansiering

Analyser viser at eksportbedrifter som regel er langt mer produktive enn andre bedrifter. Med det norske kostnadsnivået de være høyproduktive for å hevde seg i internasjonal konkurranse. Og da hjelper det med god og solid finansiering i bunn.

I begynnelsen av oktober i år nedjusterte IMF sine anslag for global vekst nok en gang. Dette er tredje gang i år at disse vekstanslagene nedjusteres. Andre internasjonale organisasjoner som OECD har gjort det samme. IMF beskriver samtidig den globale økonomiske veksten som ”skjør og ujevn”. Med et slikt bakgrunnsteppe blir gode finansielle virkemidler enda viktigere for våre eksportbedrifter. 

Konkurransekraft

På denne hemside møter vi større og mindre bedrifter som enten selv eksporterer, eller støtter opp under norsk eksport, og dermed er med på fremme norsk konkurransekraft.

Blant andre møter vi Nevion, et Sandefjordbasert selskap som leverer videotransport på åpne nettverk. De har levert løsninger til kringkasting av sportsbegivenheter, inkludert Premier League, til britiske seere.

COO i Nevion, Petter Kvaal Djupvik, forteller at selskapet bevisst bruker finansieringsløsninger fra GIEK og Eksportkreditt Norge som et konkurransefortrinn. I tøff internasjonal konkurranse trenger norsk eksportindustri gode salgsargumenter, og Djupvik forteller at det å legge et godt finansieringstilbud på bordet, kan snu avtaler.

Dette blir vi glade for å høre. Vi er stolte av å kunne bidra til norske eksportsuksesser.

Finansieringsløsningar

Vi er allerede godt kjente i olje og gassindustrien. Verdensledende eksportbedrifter har i flere år vært gode til å utnytte statlige finansieringsløsninger for å skaffe seg kontrakter for titalls milliarder kroner. Men bak de store kontraktene skjuler det seg et stort mangfold av små og mellomstore underleverandører - over hele landet. De har indirekte nyttiggjort seg Eksportkreditt Norge og GIEKs løsninger i mange år. Enkelte av disse vurderer å eksportere sine produkter og tjenester direkte. Vi står klare til å hjelpe dem på veien.

For Norge trenger en mangfoldig eksportindustri. GIEK og Eksportkreditt Norge skal legge enda bedre til rette for at flere norske eksportører er best mulig rustet i den internasjonale konkurransen.

Tilgjengeligt og effektivt

Vårt mål er at alle eksportbedrifter som kan dra nytte av eksportfinansiering i sitt salgsarbeid skal kjenne til tilbudet. Totalproduktet som tilbys kundene i utlandet – lån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK – skal være så tilgjengelig og effektivt som mulig.

Vi gleder oss til å bidra til å løfte frem enda flere spennende norske eksportsuksesser i fremtiden – kanskje din?


FOTO: STURLASON/EKSPORTKREDITT NORGE AS / JANNECKE SANNE NORMANN