Internasjonalt salg av norske sjømatprodukter er helt avgjørende for bransjen. Men internasjonalt salg er forbundet med stor risiko, spesielt hvis man skal selge fisk og sjømat til nye kunder på ukjente markeder er det viktig å innhente kunnskap.

Steffen Skaar, leder for fisk og sjømat i GIEK Kredittforsikring. Foto: GIEK

- Vi har ekspertise på å vurdere enkeltkunder og markeder og har en avdeling som består av ti personer som bare arbeider med fisk og sjømat. Bedriftene som benytter oss outsourcer kredittvurderingene sine og får tilgang til vår ekspertise.

- Vi har oversikt over flere tusen kunder over hele verden og har også et stort nettverk med partnere som bistår oss med kredittvurderinger. På den måten får fiskeeksportørene tilgang til verdifull informasjon og sparer samtidig tid og ressurser, forklarer Skaar.

Når forsikringen tegnes

Når man skal tegne kredittforsikring blir porteføljen scannet og vurdert. På bakgrunn av disse vurderingene settes det opp kredittgrenser per kunde. Premien fastsettes som en prosentandel av omsetningen.

- Hva premien blir avhenger av sammensetningen av land og kunder og hvor stort volumet er. Det kan være en ganske stor spredning i pris. For eksempel er det dyrere hvis eksportøren har mange ukjente kunder i Øst-Europa enn hvis eksportøren stort sett selger til kunder vi kjenner godt i Sverige eller Danmark, forteller Skaar.

Erica Blakstad, Adm.dir, GIEK Kredittforsikring. Foto: GIEK

I gode og dårlige tider

- Kort oppsummert så kan man si at virksomheten vår reduserer våre kunders risiko ved eksport, vi bistår våre kunder med kredittarbeidet og er et godt alternativ i forhold til andre instrumenter. Ved årsskiftet ble forvaltningen av statens eierskap overført fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt til Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet drives med forretningsmessige mål, men med særlig vekt på å oppretthold et stabilt og forsvarlig tilbud av kredittforsikring, avslutter Erica Blakstad som er administrerende direktør i GIEK Kredittforsikring.