Selskapet leverer løsninger for transport og kontroll av video i medianettverk. Selskapet står for all distribusjon og kontroll av videosignaler, og leverer en komplett løsning som trengs for eksempel for å distribuere TV-signaler fra et idrettsarrangement til det blir vist på TV. I oktober fikk de en større kontrakt om å levere en løsning for å distribuere TV-signaler fra Championship og Premier League i Storbritannia.

- Mediekonsernet ADI, som var kunden vår, var klare på at vi både kunne levere på kvalitet og pris, men i tillegg til en god tjeneste- og utstyrsleveranse, etterspurte de også en finansieringsløsning som gjorde at de kunne finansiere kjøpet over en treårsperiode, sier Petter Kvaal Djupvik som er Chief Operating Officer i Nevion.

- Dette ville betydelig styrke kontantstrømprofil i prosjektet for vår kunde.

Vant kontrakten

Nevion vant kontrakten siden de som eneste leverandør også kunne bidra med finansiering takket være Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.

- Vi prøver bevisst å bruke finansieringsmodellen som GIEK og Eksportkreditt Norge tilbyr som et konkurransefortrinn. Hele eksportindustrien trenger salgsargumenter, og det kan snu avtaler å legge frem en god finansieringsløsning på bordet. Vi vant ADI som kunde på grunn av dette, noe kunden ga eksplisitt uttrykk for, sier Djupvik.

Enkel saksgang viktig

- Hverken vi eller våre kunder har store administrasjonsavdelinger avdelinger, derfor er det viktig at saksgangen er så enkel som mulig for å få på plass en slik finansiering. Første gang vi var igjennom en slik prosess var ikke dette så enkelt. Vi føler at prosessene har blitt enklere etterhvert, men nå har vi jo vært igjennom disse tingene noen ganger og fått litt erfaring. Det som var mest frustrerende i starten var at vi fikk flere parter å forholde oss til i disse prosessene. Derfor ser vi frem til de endringene og forenklingene som skal komme, der man blant annet bare får ett kontaktpunkt inn mot både GIEK og Eksportkreditt Norge. Det blir bra, sier Djupvik.

Bruk virkemidlene

Djupvik råder andre eksportbedrifter til å bruke de virkemidlene som finnes for å øke konkurransekraften.

- I hvert fall er det helt sikkert smart å orientere seg om hvilke ordninger som finnes. Når de gjør om på søknadsbehandlingen i GIEK og Eksportkreditt Norge blir prosessene enklere og saksbehandlingen raskere. Da blir det lettere å få på plass finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter, forklarer Djupvik.