De største utfordringene knyttet til internasjonal handel i forbindelse med merverdiavgift, er at de forskjellige EU-landene både har unik oppfattelse av felles regelverk, ulike regelverk statene seg imellom, og veldig ofte en praksis som avviker fra regelverket.

– Merverdiavgift er svært viktig fordi det kan bety alfa omega om prosjektet du står overfor blir lønnsomt eller ikke, advarer MVA-konsulent Ragnhild Schultzen i Inter Tax AS. 

I verste fall kan merverdiavgift bli en kostnad, fordi man ikke kan få den tilbake verken ved refusjon eller fradrag, og dermed forringer prosjektets lønnsomhet. Derfor anbefaler Schultzen selskaper å ty til profesjonell hjelp i forkant av en kontrakt-inngåelse, slik at merverdiavgifts-relaterte spørsmål blir avklart og man kan planlegge mer strategisk.

Sett deg inn i nye regler

Fra 1. januar 2010 gjaldt nye regler for levering av tjenester. Hovedregelen for leveringsstedet av tjenester ble i EU endret til å være der kjøperen er etablert. I praksis har det medført at mange tjenester ikke blir momsbelagt i det hele tatt. Dette fordi EU-etablerte firma som oftest tenker at kjøper er utenfor EU.

– Her ser vi en forskjell på EU-firma som alltid har tenkt slik og tror det er eksport uansett, og de som er oppmerksomme på de “nye” reglene og som påfører omvendt avregning fordi de har kjennskap til regelverket, sier Schultzen.  

Umulig å vite for uerfarne

– En utfordring kan være definisjonen “Use and enjoyment”, som har svært forskjellig utfall i de forskjellige EU-landene, og er vanskelig å kjenne til for en norsk kjøper, sier Schultzen.

Et eksempel på det er leie av messestand i Tyskland. Før var dette ansett som utleie av fast eiendom, men nå anses dette som omvendt avregning. I Storbritannia er imidlertid stand-leie ansett som utleie av fast eiendom som før, og blir momsbelagt i UK. Denne er imidlertid refusjonsberettiget for de fleste næringsdrivende.