Automatiseringsnettverket har vært operativt siden 2007. Styreleder, Børge Beisvåg, var med på å starte nettverket. Han mener dette er blitt en veldig viktig arena for bransjen på mange måter.

- Vi har rundt 35 medlemsbedrifter, og det er blitt en arena for faglig påfyll. Bedriftene lærer av hverandre, og de får en tettere kobling opp mot forskning og utviklingsmiljøene i og med at NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør- Trøndelag også er en del av nettverket.

Effektiv prioritering

Bedriftene som er med i nettverket er vareproduserende industri som er brukere av automatiseringsløsninger, og leverandører av automatiseringsutstyr. Automatiseringsnettverket Midt-Norge bidrar til en effektivisering av bransjen, og Beisvåg sier at dette er en nødvendighet for å klare å overleve i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

- Ta en bedrift som produserer sjokolade. Den lages jo ikke lenger for hånd, man bruker maskiner både til å produsere og pakke sjokoladen. På den måten får man et høyt volum med liten bruk av arbeidskraft, og det er mye mer kostnadseffektivt. Det styrker deres internasjonale konkurransekraft. De aller fleste vareproduserende bedrifter i Norge er automatisert i en eller annen grad, og vi er nødt til å bli bedre på det. Vi er et høykostland. Lønnskostnaden i Norge er høy. Derfor må vi finne løsninger som reduserer arbeidskostnaden, noe som betyr økt automatisering. Dette nettverket gir bedriftene en gylden mulighet til å lære av hverandre. I tillegg får de en tettere dialog med våre FoU- miljøer, og det er også særdeles viktig.

Beisvåg er fornøyd med nettverket, men han vil gjerne ha flere medlemmer.

- Dette nettverket fungerer veldig bra. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer aktivitet og trykk, men samtidig sier medlemmene at det viktigste er at de arrangementene vi har er relevante. Så det er bedre at vi har en høy kvalitet og heller har færre arrangementer. Vi legger opp til en del møter i løpet av året, vi arrangerer også bedriftsbesøk. På den måten lærer de ulike medlemsbedriftene mye om hva andre bedrifter gjør rundt automatisering. Og vi har absolutt plass til flere medlemsbedrifter. Jo flere vi er, jo mer lærer vi, og da står jo alle mye sterkere.