- I dag har utviklingen kommet en del lenger. Innenfor landbruket har vi for eksempel sensorer som går på batteri, er trådløse og overfører data via det gamle personsøkerbåndet en gang i timen slik at bonden til en hver tid har oversikt over verdiene fra sensorene, sier Frode Stensaa som er oppfinner og daglig leder i 7sense:

- Denne måten å gjøre det på vil nok bli brukt i fremtiden også, men både kommunikasjon og strømforsyning er i ferd med å bli vesentlig endret, fortsetter han.

NB-IoT

- Sammen med Telia har vi vært de første i verden til å ta i bruk en ny teknologi som heter NB-IoT. Dette er en ny form for kommunikasjon og egner seg spesielt godt til å sende mindre datamengder som måleverdier fra sensorer over GSM-nettet. Med NB-IoT blir kommunikasjonen vesentlig forenklet. Sensoren kan plasseres hvor som helst hvis den har tilgang til et GSM-nett som

støtter NB-IoT. Vi arbeider også med å utvikle sensorer som hverken trenger batterier eller annen strømforsyning for å fungere, men som utnytter energien i de elektromagnetiske kraftfeltene som finnes nesten over alt. Da får vi sensorer som aldri trenger ettersyn og som kanskje kan kommunisere inneklimadata fra et bygg i hele byggets levetid.

- Teknologifremtiden byr på uante muligheter og sensorer blir en viktig del av den fremtiden, avslutter Stensaa.