– Miljøet her kunne antageligvis bygd et romskip hvis tegningene hadde vært gode, sier Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum. Hun sikter til Verdal Industripark som består av 165 bedrifter, som til sammen sysselsetter 63 000 personer.

– Vi er Norges tredje største industripark, og her finner du helt utrolig mye kompetanse på ett og samme sted, sier Furunes.

I industriparken holder både små, mellomstore og store bedrifter til, og bransjene spenner vidt, fra produksjon av utstyr til oljeplattformer til næringsmiddelindustri og bygg- og anlegg.

– Her skal bedriftene kunne fokusere på sin kjernevirksomhet og ha lett tilgang til andre tjenester, enten de skal sette opp et bygg eller trenger en advokat, sier Furunes.

Så mye kompetanse samlet på ett sted muliggjør også en koordinert innsats for å rekruttere, og for samle behovet for etter- og videreutdanning i industriparken.

– Jeg tror vi er ganske unike i måten vi jobber på. Vi utnytter at vi er mange, og jobber systematisk med å finne ut hva bedriftene har behov for. På den måten kan vi matche dem med andre bedrifter og gi dem den kunnskapen de etterspør.