Torbjørn Hoel er en av to salgssjefer i Omron Norge. Det globale konsernet har nesten 40 000 ansatte, som blant annet produserer helseprodukter, billettsystemer og kortlesere til minibanker. I tillegg er Omron ledende innen automasjon og eksperter på maskinsikkerhet.

Intelligente løsninger

- Dette er et tema som går som en rød tråd gjennom hele industrihistorien, forteller Hoel.

- Trenden er at brukerne og andre som oppholder seg i farlige områder sin sikkerhet blir viktigere og viktigere. Derfor må vi også utvikle systemer som er stadig bedre og mer tilpasset arbeidsmiljøet.

- At behovet for sikkerhet øker i takt med automasjon og roboter, sier seg selv. Men en annen utfordring som også må løses, er folks tendens til å omgå sikkerhetssystemene fordi de oppleves som en ulempe. Derfor må vi implementere sikkerhetsløsninger som er så smarte at de ikke oppleves som et irritasjonsmoment, men som heller ikke kan omgås eller skrues av.

Løsningen i praksis

- Når våre kunder utvikler en maskin som de vil selge, for eksempel til fiskeindustrien, gjennomfører de også en sikkerhetsvurdering som forteller hvilken klassifisering maskinen må ha. Hvor farlig er den (konsekvens)? Hvor ofte oppstår faren (eksponeringstid)? Er det mulig å unngå faren?

Basert på denne vurderingen, bruker vi flere forskjellige teknologier som vi har utviklet, for å gjøre maskinen sikker.

- Et godt eksempel er en stansemaskin. Hvis du får fingrene innimellom, blir de ødelagt. En slik maskin kan vi sikre ved hjelp av en fingersikker, elektronisk lysgardin, som er en stang med sensorer som bråstopper eller hindrer maskinen i å operere med en gang strålen mellom dem blir brutt. Et annet eksempel er maskiner som blir plassert i egne mekaniske inngjerdinger, der det ikke er mulig å komme inn før maskinen står stille. Det samme gjelder sikkerhetssoner rundt maskiner som kan beskyttes med skannere eller fysiske hindre. Og garasjeporter som stopper hvis gummilisten på undersiden kommer borti noe.

- Sikkerhetsløsningene vi lager må være effektive, men også tilpasset de ansatte og operatørene. For hvis ulempen er så stor at de prøver å omgå sikkerheten, er det ikke særlig sikkert, avslutter Torbjørn Hoel.