Mange produksjonsbedrifter sitter fortsatt med gårsdagens produksjonsmetoder og er usikre på om kostnadene med en omstilling til automatiserte løsninger vil svare seg.

– Altså, det vi snakker om i forhold til automatisering er å følge utviklingen innenfor produksjonsmetoder, sier Terje K. Lien ved NTNU.

– Dersom produksjonen ikke er automatisert, betyr det at vi opererer med metoder som ikke holder tritt med utviklingen. Her snakker vi om manuelle prosesser som binder opp menneskelige ressurser på en lite regningssvarende måte.

– Et godt eksempel er Scandinavian Business Seating på Røros, som produserer kontorstoler. Tidligere monterte de stolene i monteringsceller, der hver stol ble satt sammen av operatører som hentet komponenter fra ulike steder. Komponentene ble montert sammen og så satt til side i påvente av at andre komponenter ble hentet frem. Denne prosessen kunne ta timer, noen ganger dager, og resultatet var at dyrebare ressurser ble bundet opp i at montøren måtte bevege seg bort fra monteringscellen for å finne komponenter, forklarer han. Etter å ha innført en automatisert monteringsprosess, er bildet nå et helt annet.

Sørg for å velge løsninger som er robuste og som har dokumentert driftssikkerhet.

– Ja, dette er et klassisk eksempel som viser at bedrifter i bransjer som møbelindustrien har mye å vinne på automatiserte løsninger, sier han.

– Jeg vil understreke at vi i dette eksempelet ikke snakker om løsninger som erstatter den menneskelige montøren, men som heller fjerner overflødig tidsbruk. Montørene setter fortsatt sammen stolene, men bare mye mer effektivt, poengterer Lien.

Prosessene som skal til for å få til en vellykket overgang til nye produksjonsmetoder krever mye forarbeid.

– Ja, det er viktig med et godt forarbeid før det innføres så radikale forandringer som en total omlegging av produksjonen, sier Lien.

– For det første må det ligge grundige analyser i bunnen, og kontroll på alle næringskritiske momenter må være på plass. Deretter bør de ansatte trekkes inn i prosessen på et tidlig stadium. Dette vil bidra til en vellykket implementering. Sørg for å velge løsninger som er robuste og som har dokumentert driftssikkerhet. Husk på at hvis produksjonslinjen stanser, betyr det full stans i all produksjon til feilen er rettet opp, understreker han.

– Det er også viktig å ta med fleksibilitet i planleggingsfasen. Still spørsmålet om hvor virksomheten, bransjen og konkurrentene befinner seg om fem år, råder Lien.

Ulemper må kompenseres

– I den grad en omlegging vil medføre ulemper, vil riktig forarbeid fange dem opp. Alle endringsprosesser medfører visse utfordringer, men om det viser seg at en gitt løsning vil gi konkrete ulemper, for eksempel om et produksjonslokale vil bli for lite, vil dette måtte bli kalkulert inn i prosessen og taklet på planleggingsstadiet, avslutter Lien.