Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) bidrar med å øke kompetansen til sine bedriftsmedlemmer innen en rekke dagsaktuelle temaer. I dagens samfunn med digitalisering, roboter og automatisering på alles lepper, har bransjeorganisasjonen aldri vært mer aktuell.

Administrerende direktør i NFEA, Karin Sundsvik, er klokkeklar på hvilken retning næringslivet går i.

– Teknologi er kommet for å bli. Framtidsutsiktene ser gode ut. Våre kjerneområder er i vinden - det er noe alle snakker om. Teknologisk utvikling driver næringslivet fremover, og de som ikke klarer å henge med vil sakke akterut etter hvert, sier hun.

Aktuelle konferanser

NFEA arrangerer jevnlig konferanser hvor fagfolk møtes for å holde seg oppdatert på det nyeste innen teknologi og hvilke muligheter som finnes. Konferansedeltakerne får også et sted de kan drive videreutvikling av ideer og bygge opp et verdifullt nettverk. De utveksler erfaringer, tanker, problemer og løsninger på tvers av industrier.

Sundsvik trekker spesielt frem Landtek som arrangeres 30. oktober til 1. november. Landtek er en arena hvor teknologer, bønder, forskere, matindustrien og andre interesserte får kunnskap om, og kan diskutere teknologiløsninger for, et fremtidsrettet og bærekraftig norsk landbruk.

– Teknologiutviklingen går ekstremt fort. Årets Landtek konferanse vil ha fokus på teknologiske innovasjoner i eng og åker. Det vil bli diskutert landbruksroboter, droner, overvåkningsteknologi, sensorikk og mye mer, sier hun.