1. Fokuser på enkelte områder

Den fullstendige transformasjonen kan ikke skje over natten. Det som er viktig er at hvert enkelt selskap finner ut hvilke bruksområder som er spesielt viktige og at man starter å utvikle noen få av dem. Lær av konkrete prosjekter og gjør digitalisering til en praktisk suksess på delområder.

 

2. Medarbeiderne må informeres

Alle medarbeidere må informeres intensivt og kontinuerlig. Det holder ikke med ett informasjonsmøte.

 

3. Kompetanseheving

En tilnærming til økt digitalisering krever kompetanse. Sørg for opplæring og videreutdanning av medarbeiderne slik at de har den kompetansen som kreves.

 

4. Informasjonsutveksling

Sørg for å ha rutiner som sikrer informasjonsutveksling mellom de som er involvert i de enkelte prosjektene.

 

5. Endringer starter i hodet til den enkelte

Overgangen til Industri 4.0 krever en omfattende kulturendring som innebærer at alle involverte har en dyp forståelse av endringsprosessene. Dette er bare mulig når hver enkelt er villig til å endre seg selv.