«Well Flow Management», eller kontroll av brønnstrøm, dreier seg om å hjelpe brønnen til å produsere akkurat det den er ment å produsere. Da er det viktig at ikke annet innhold blir med i tilbakestrømmen fra brønnen til produksjonsanleggene. Dessuten må man ha god kontroll på en brønntest slik at dataene blir best mulig for reservoaranalysen.

– Etter noen år vil en produksjonsbrønn ofte produsere vann i bunnen. Da må vannet stenges av slik at olje- og gassproduksjonen kan fortsette som før. Eldre brønner må også ofte bores opp og renses slik at man ikke får etterlatenskaper fra boreprosessen med i subsea-produksjonsrørene, sier Arild Fosså, som er Founding member i Well Testing Network.

Norge i førersetet

I bransjen er det om lag 150 personer på verdensbasis som er ekstra betydningsfulle innen fagområdet.

– Minst 20 av disse befinner seg i Norge. Norge er ledende pådriver for å få ting gjort. Her har vi spisskompetanse og er ledende på teknologiutvikling.

Fosså legger vekt på at hovedfokuset er på regelverket og sikkerhet.

– Men kostnadene er også viktig. Dersom en brønn stopper å produsere, stopper også inntektene opp. Uten god kontroll på brønnstrømmen kan alt fra metallbiter til sand komme i stor fart tilbake til plattformen. Ingen ønsker nedetid og tapt produksjon på grunn av urene brønner.

Godt marked

Markedet for tjenester innen Well Flow Management er for tiden svært godt.

– Cirka 90 prosent av markedet skalerer rettlinjet i forhold til antall flyterigger i markedet. Om lag to nye rigger settes i drift i Norge hvert år, og slik vil det i alle fall fortsette de neste fem årene, sier Fosså.

Operatørselskapene har de siste årene hatt problemer med å skaffe nok rigger, så selv med en nedgang i oljeprisen vil trolig ikke rigger slippes ut av norsk sektor.

Gode karrieremuligheter

Det er for tiden mangel på folk i bransjen. Rekrutteringen foregår stort sett fra folk som har gått på de gamle maritime skolene og som har brønnservice som bakgrunn, enten fra videregående skole eller teknikernivå.

– Når de ansettes, må disse settes på et internt utdanningsprogram i to til tre år. For de som jobber med dette, åpner det seg imidlertid store karrieremuligheter, sier Fosså.