Ekornes har siden tidlig 90-tall sett mot automatisering for å effektivisere driften. I dag er mange aspekter ved produksjonen del- eller helautomatisert.

Stiller nye krav

De har i dag over 120 roboter innenfor feltene snekkeri, søm, skumplastproduksjon  og stålavdeling.  – Robotene kan operere kontinuerlig, samtidig som presisjonen gir bedre stabilitet og kvalitet, forteller Aure.

Han forklarer at bruken av roboter fordrer ny kunnskap og innovasjon.

– Vi har en mekanisk avdeling som bygger maskiner og utstyr til vår bedrift. Det er utfordrende å bygge gripere med nødvendig sensorikk for å registrere hvor det skal gripes.

Et kontinuerlig prosjekt

Han påpeker at en av fordelene med produksjon i et høykostland som Norge er nettopp muligheten til å bygge kompetanse og investere i avansert teknologi.

– Det er en blanding av kompetanse og teknologi som gjør at vi kan drive lønnsomt. Kompetanse kan man ikke  få ved å slå på en bryter, det bygges på lang sikt. Derfor legger vi mye fokus på samarbeid og å ha takhøyde for å feile.

Han forteller at både Forskningsrådet og Sintef Raufoss har vært innblandet i forskjellige prosjekter hos Ekornes.

Forenklet tilpasning

Aure forklarer at det er enklere å foreta hurtige innovasjonsprosjekter med automatisert produksjon innenlands. – Markedet er hele tiden i endring, og det er viktig å kunne presentere nye produkter kjapt og visuelt. Å produsere i Norge korter ned tiden fra produksjonsstart til produktene er på lager, samt at det skaper større fleksibilitet.

Han tror automatiseringen vil føre til flere arbeidsplasser i Norge i fremtiden.

– Ekornes ville sannsynligvis ikke eksistert i dag, eller i beste fall sett helt annerledes ut hvis man ikke hadde prioritert automatisering  og kompetansebygging. Kravet til kompetanse og nye løsninger er stadig økende, avslutter han.