Kompetanseklyngen iKuben i Molde har 37 medlemsbedrifter i Møre og Romsdal og i Innlandet. Alle bedriftene blir nå utfordret av digitalisering til å finne sin posisjon med nye produkter og tjenester. iKuben ser praktisk på hvordan dette skal skje.

-Vi gjør som de fremste utviklingsmiljøene i verden – vi tilbyr et sted å jobbe og en metode bedriftene kan følge for å oppnå konkrete resultater, sier daglig leder Hilde Aspås i iKuben.

ProtoMore Innovasjonslab har eksistert i ett år, og er den første laben i sitt slag i Norge, rettet mot industrielle bedrifter. Fokuset er på produkt- og tjenesteutvikling og forretningsmodeller, og fasiliteres gjennom egen metodikk som har utspring i metoder som Design Thinking og Rapid Prototyping. Grunntanken fra disse kombineres med fagdisipliner som Agile og Google Sprint. Denne formen for prototyping starter med kundebehovet, og legger vekt på rask utprøving. Å gjøre feil er et kvalitetstegn på vei mot noe bedre i denne metodikken.

Stor interesse for ny prototyping

Det er gjennomført mer enn 50 workshops for bedrifter og organisasjoner i ProtoMore Innovasjonslab, og nå merkes det at hele landet har fattet interesse for tilbudet. I følge World Economic Forum er det mange bedriftsledere som har tatt innover seg at store teknologiske endringer skjer i stor fart, men samtidig sier bedriftslederne at de ikke vet hvordan de skal begynne en utviklingsprosess eller hvordan de kan lære å gjøre det.

-Vi kjenner igjen dette, sier Hilde Aspås – og det er derfor den praktiske arbeidsformen, blir så viktig. Hva betyr det å ha brukerfokus? Hvordan fungerer Design Thinking? Hvordan skal vi gå fram når vi utvikler tjenester? Hvordan samler og analyserer vi data?

Å lytte betyr ikke å mestre

iKuben legger ned store ressurser i å skolere sine deltakerbedrifter i digitalisering, og har valgt «anvendt digital innsikt» som sin visjon. Det viser seg at det ikke er nok å ha hørt om temaet digitalisering på en konferanse, lest om det eller ha vært på studietur til Silicon Valley.

-Kunnskapen om digitalisering må knyttes til erfaringer i din egen bedrift, det er først da transformasjonene begynner å skje, sier Aspås.

I ProtoMore Innovasjonslab handler det om å testkjøre framtida i mange dimensjoner, prøve nye tanker og innfallsvinkler mot sin egen virkelighet.

Utfordrer forretningsmodeller

I innovasjonslaben utfordres også forretningsmodellene, måten bedriftene tjener penger på. Adm. dir Stein Berg Oshaug i Oshaug Metall innrømmer smilende og en smule motvillig at han hele sitt liv har vært opptatt av å forbedre prosesser i sitt støperi, men at han nå også har sett nye muligheter i selve forretningsmodellen.

-Vi ble utfordret på å gå gjennom en slik prototypingsprosess i ProtoMore, og da så vi inn i et nytt rom som vi ikke hadde vært i før. Det åpnet nye muligheter med kunden i fokus, og det var med skam å melde ikke et sted vi hadde vært før, sier Oshaug