Brukerne i næringsbygg stiller stadig høyere krav til komfort, sikkerhet, fleksibilitet og effektiv energiutnyttelse. Er det mulig å kombinere kravene deres? Hvordan kan det skje? Forutsetningen er integrasjon mellom fagområder, ifølge produktsjef Gunnar Svarttjernet i Wago Norge.

Integrere fagområdene

– I de senere årene har byggautomasjon blitt et stadig viktigere område når vi skal bygge nytt eller rehabilitere. Det handler om styring og kontroll av alle de tekniske anleggene i et bygg; altså lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og kjøling. Det finnes intelligente enheter som tar seg av dette og sørger for at fagområdene integreres i stedet for å fungere hver for seg og i verste fall motarbeide hverandre, sier Svarttjernet.

Intelligente kontrollere

Mens energibruken øker, er styringen blitt rimeligere og sørger for at vi kun bruker den energien som er nødvendig. Samtidig blir det stilt stadig strengere krav til energiforbruk både til nye og eksisterende bygg, og det enkleste er da å optimalisere ved hjelp av små, intelligente kontrollere, som sørger for maksimal energioptimalisering i bygget.

Systemintegratorens rolle

– Det er først og fremst systemintegratorer i ingeniørfirmaer som sitter med kunnskap og kompetanse på denne samkjøringen av energibruk når byggeprosjekter kjøres i gang. Det er viktig at disse trekkes inn i planleggingen på et tidlig tidspunkt og får konsulentene til å snakke sammen. Ifølge Norsk Standard skal ITB-ansvarlige (Integrerte Tekniske Bygg) i fremtiden sørge for at denne integrasjonen ivaretas, og vi ser nå at offentlige utbyggere går i bresjen når det gjelder utviklingen på dette området, sier Svarttjernet. 

Er lønnsomt på sikt

I moderne byggautomasjon trekkes et kommunikasjonsnettverk gjennom hele bygningen, og sørger for å avstemme de enkelte fagene mot hverandre. Ulike typer sensorer sørger for at forbruket behovsstyres, og man har hele tiden tilgang til styresystemet for eksempel via mobil.

For utbyggeren handler det om å investere mer, men å ta det igjen på sikt fordi driftskostnadene reduseres. Når vi også vet at leietakere blir stadig mer bevisst akkurat denne type kostnader, er det all mulig grunn til å ta byggautomasjon på alvor i fremtiden, ifølge Gunnar Svarttjernet i Wago Norge.