Oslo Business Forum, som ble startet i januar 2016, skal i september fylle X Meeting Point med 3000 mennesker. Blant dem er en av verdens mest ettertraktet foredragsholdere, nemlig tidligere president Barack Obama. Gründerne selv mener den raske veien til suksess skyldes både konferansene selv, med velkjente navn fra næringslivet, og det langsiktige arbeidet de har lagt ned med å spre kunnskap utenfor konferansearenaen.

– Vi har brukt mange ulike kanaler for å spre verdifull kunnskap om nøkkeltemaene teknologi, ledelse og bærekraft. Slik når vi ut til flere, og holder oss relevante også utenfor konferansearenaen. En helhetlig bruk av mange kanaler har hjulpet oss å bygge Oslo Business Forum til det det er i dag, sier Christoffer Omberg, daglig leder i Oslo Business Forum.

Målet om å dele kunnskap har blant annet resultert i Norges største webinar med Petter Stordalen, Norges mest populære teknologipodkast "De som bygger det nye Norge med Silvija Seres" med 60 000 nedlastninger i måneden og online-konferansen "Digital Summit", med over 5000 påmeldte.


Christoffer Omberg og Marius Røed Wang er gründerne bak Oslo Business Forum. Foto: Daniel Jacobsen/Oslo Business Forum


Fremtidens tema

En viktig del av debatten i norsk næringsliv i dag dreier seg om teknologi og bærekraft. "The Future of Technology and Sustainabilty", som er temaet for høstens konferanse ble valgt med tanke på fremtiden og konferansens deltakere.

 – Vi valgte temaet fordi det er mange i vår målgruppe som ønsker å lære mer om hvordan teknologi og bærekraft påvirker både arbeidshverdag og forretningsmodeller. Vi ønsker å gå i dybden av hva det betyr å utvikle teknologi som skal skape bærekraft, og hvordan man kan gå frem for å løse de store globale utfordringene vi står overfor i dag, sier Omberg.

Ny konferanse til våren

Planleggingen av neste konferanse, som vil holdes 4. april 2019, er allerede i gang. Også denne gangen vil Omberg og Røed Wang fortsette å utfordre etablerte tankesett, og oppfordre til nytenkning i næringslivet.

– Temaet for vår neste konferanse vil omhandle fremtidens lederskap, og den skal avholdes på X Meeting Point denne gangen også. Næringslivet står overfor endringer som stadig skjer raskere, og flere selskaper sliter med å holde innovasjonshastigheten oppe.

Han ønsker ikke å røpe noen av foredragsholderne til vårens konferanse ennå, men kan garantere at det blir et godt og variert program.

– Deltakerne på Oslo Business Forums konferanser skal vite hva de kan forvente av oss. Foredragsholdere i verdensklasse, en fantastisk møteplass for deltakerne, og et forum der vi ønsker å koble ulike bransjer og sektorer på tvers av næringslivet opp med hverandre, sier Omberg.