Utvikling av nye produkter innebærer i dag i stor grad samarbeid mellom bedrifter fra flere ulike næringer, og små underleverandører innen ulike nisjer. I utviklings prosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet slik at rettighetene til de tekniske nyvinningene er avklart.

Man har de senere årene sett et fokusskifte i mekanisk industri hvor det nå er mer fokus på raskere introduksjon av ny teknologi, drivstoff, økonomi, redusert utslipp og sikkerhetsutstyr. Det teknologiske paradigmeskiftet innebærer at man har gått fra mekaniske og hydrauliske systemer til en maskin som hovedsakelig er styrt av elektronikk og software.

Paradigmeskiftet innebærer endring i verdikjeden når det gjelder hvordan man designer, produserer og tilbyr service til kunden, enten det er B2B eller B2C, sier patentingeniør Per Reiner, som er leder for den mekaniske bransjegruppen i Onsagers.

- Ta for eksempel bilindustrien. Det er en bransje der stadig mer blir styrt av datamaskiner, og dette var et teknologisk felt som denne industrien ikke hadde kunnskap om tidligere. I dag kommer enkelte biler med mediesystemer fra selskaper som Apple eller Samsung, og da er det klart at de selskapene som har levert denne teknologien også vil sørge for at den er beskyttet slik at de beholder rettighetene, sier Reiner

Ulike modeller

- Det finnes ulike modeller for hvordan man kan beholde rettighetene til egen teknologi som man tar med inn i et samarbeid med andre. En klassisk måte er på forhånd å levere inn en- eller flere patentsøknader på de delene av teknologien som man tenker inkludere i samarbeidet. Men man kan også bruke en «Non disclousure agreement» (NDA), en kontrakt mellom partene som binder partene seg til ikke å avsløre noen forhold om teknologien som benyttes, forklarer Reiner.

En riktig utformet NDA gi en god effekt, men det er viktig å være nøyaktig blant annet med å definere nøye hvilke deler av teknikken som man mener man har rettighetene til. Noen bruker standardkontrakter, men mitt råd er å skreddersy kontraktene og definere hva NDA’en omfatter, i hvert enkelt tilfelle.

 

Enkelte bedrifter velger til og med slags gentlemans agreement om å tie om sensitive forholdet.  Det kan gå bra, men anbefales ikke, da det ofte internasjonalt er ulik kutyme på hva man hemmeligholder av informasjon i et samarbeid, forklarer Reiner.

Forretningsmodell tilpasset rolle

For små innovative, spesialiserte nisjebedrifter innen mekanisk industri, er det naturlig å patenteres sine unike spesialiserte tekniske løsninger. I slike bedrifter som det er en del av i Norge, har man også et meget bevisst forhold til hvilke forretningmodeller man skal benytte i samarbeid. Bedriften står ofte bak selve produktideen, men har gjerne lisensiert ut produksjon og distribusjon, og er ofte bare en komponent av sluttproduktet. Det er nettopp patentet som er lisensobjekt i slike tilfeller. Med en forretningsstrategi som innebærer avtaler med store bedrifter som skal stå for store deler av realiseringen av ditt produkt, er det viktig med en klar IP-strategi som best mulig sikrer rettighetene på lisens, kontroll og fortjenestepotensial.

Beskytte sin intellektuelle kapital

Med begrenset tilgang på kompetanse innen konvergerende teknologi vil denne verdien også være viktig å sikre. Det kan være i form av interne dokumenter eller generell fagkunnskap, samt alle andre interne og eksterne forhold opparbeidet i bedriften. Fellesbetegnelsen for all slik kunnskap kalles immateriell kapital (intellectual capital). Dersom bedriftens forretningsstrategi har lagt til rette for en effektiv håndtering av sin immaterielle eiendom vil det bli enklere å oppdage for eksempel innovative løsninger som kan og bør beskyttes.

Sikring av sin immateriell verdier

- Det viktigste er nok å ha et bevisst forhold til sikring av sine immaterielle verdier, med formalisering, kartlegging og ikke mist finne den optimale forretningsmodellen som passer din bedrift. Dersom bedriftene samarbeider på nye områder, eller på internasjonale markeder, som de ikke kjenner så godt, bør de også være sikre på at det ikke allerede finnes immaterielle rettigheter som kan være et hinder nede i veien. Det også er derfor et viktig element i IP-Strategien å skaffe seg oversikt over teknologi landskapet og formell eierskap av konkurrerende teknologi før man starter nye samarbeid i inn og utland, sier Reiner.