– Kongsberg Devotek har røttene sine i bilindustrien, hvor de har arbeidet med meget sikkerhetskritiske systemer blant annet knyttet til gir- og drivsystemene på en rekke kjøretøy, men særlig Toyota. I de systemene er det veldig mye sikkerhetskritiske beslutninger som skal trekkes basert på sensorinput, og industriens sikkerhetskrav er store, sier Tomas Wamstad i Devotek.

Nå overfører de mye av metodikken fra bilbransjen til offshorevirksomheten, for trenden er at mer og mer av oljevirksomheten automatiseres og da må man ha systemer som man kan stole på gjør jobben korrekt og sikkert.

– Vi arbeider blant annet med automatisert boring. Det betyr at man må stole på sensorer og automatiserte systemer som sitter midt i sikkerhetskritiske sløyfer. Hvis det skjer noe i disse sløyfene og systemene ikke finner tilbake til en sikker tilstand, kan det gå svært galt, forteller Wamstad.

– De økonomiske marginene i oljeindustrien er ikke som de var, og da må flere og flere prosesser automatiseres.

Modellbasert tilstandskontroll

Metoden Kongsberg Devotek benytter for å unngå kritiske feil er såkalt modellbasert tilstandskontroll. Det er simuleringsmodeller som arbeider i bakgrunnen av kontrollsystemene og estimerer hvilke verdier alle inn- og utganger av systemene burde gi.

– Simuleringsmodellene overvåker hele totalsystemet kontinuerlig. Hvis en sensor sender ut feil signal, som man ikke kan stole på, så må den sensoren sjaltes ut umiddelbart.

Lukkede sløyfer

– I dagens subseaverden går de fleste signaler fra havbunnen opp til en rigg hvor flere operatører analyserer informasjonen før det tas en beslutning. I en lukket sløyfe er det derimot sensorer og mikroprosessorer som foretar beslutninger av kritisk art uten personell. Dette er krevende, og der er oljeindustrien ute etter å lære fra andre bransjer som fly- og bilindustrien, hvordan metodikk og mindset man bruker. For de økonomiske marginene i oljeindustrien er ikke som de var, og da må flere og flere prosesser automatiseres, avslutter Wamstad.