Et hotell er for de fleste et sted vi kan trekke oss tilbake og slappe av mens vi er på reise. Men hoteller er svært komplekse og belaster miljøet på mange ulike måter. Et hotell er et stort bygg med mange rom, som alle er fylt med møbler, tekstiler og forbruksprodukter. Rommene skal varmes opp og kjøles ned, og være svært rene. Inneklima, tøyvask og matlaging krever mye energi.

Og man bruker mange vaskemidler og kjemikalier for å holde gulv, kjøkken, servise og sengetøy rent og pent. Forbruket er stort på et hotell, og dermed skaper de også mye avfall. Det er med andre ord mange miljøutfordringer å løse for den som driver hotellet.

For å jobbe målrettet og effektivt med miljøforbedring og forenkle miljøkommunikasjonen, velger mange å bruke sertifiseringsordninger. De vanligste i hotellbransjen er Miljøfyrtårn, ISO-14001 sertifisering, Green Key og Svanemerket.

Helhetlige miljøkrav spesifikt for hotell

Svanemerket setter konkrete, målbare miljøkrav som gjelder for alle hotellene som vil søke. Kravene gjelder alle miljøaspekter i hotelldriften. Svanen er både et miljøstyringssystem og et verktøy for miljøforbedringer. Svanemerket stiller konkrete krav til vannforbruk, energiforbruk, kjemikaliebruk, bruk av engangsartikler, innkjøp av møbler og inventar, tilbud av miljømerka og økologiske produkter på hotellrom og i restauranten, og mye mer.

Kravene strammes jevnlig inn, og da må alle som vil fortsette å ha merket, søke på nytt. De må dokumentere at de har forbedret seg, og tilfredsstiller de nye, strengere kravene.

Det gir miljøresultater

Scandic kjeden som etter oppkjøpet av Ricahotellene er Nordens største hotellkjede har som mål å Svanemerke alle sine hoteller. Kjeden sparer hvert år energi som tilsvarer forbruket i nærmere 4000 husholdninger per år sammenlignet med for ti år siden.

I tillegg forbruker de 150 millioner kubikk mindre vann, produserer 1000 tonn mindre avfall og forbruker 100 tonn mindre kjemikalier enn for ti år siden per år.

Fremover

Verdens miljøproblemer er store og sammensatte. Vi løser dem ikke med ett eneste, universelt tiltak. De er for sammensatte til det. Vi må jobbe bredt, i alle sektorer og med alle virkemidler for å sikre overgang til et samfunn der vi bruker fornybare ressurser som vi forvalter på en bærekraftig måte.

Den lange veien dit begynner med miljøsertifiseringer som Svanemerket. Det gir oppskrift på konkrete, målbare miljøtiltak som gir reell miljøgevinst