- Målsetningen vår er å bli blant de aller beste i landet når det kommer til løyper for langrenn og bortoverski og da trenger vi stabile inntekter til løypenettet, sier Kjetil Heitmann som er styreleder i Vegglifjell Infra SA.

- Det vanlige at fjellstuer, hoteller og en del hytteeiere bidrar frivillig og samler inn penger hvert år. Noen har også et lite dugnadselement for å få kjørt opp løyper, men dette blir veldig uforutsigbart, sier han.

Avgift fra grunneiere og hytteiere

Det er snart ti år siden Vegglifjell valgte en modell som gir gode og forutsigbare inntekter til drift og vedlikehold. Da innførte de nemlig en avtalebasert avgift på tusen kroner i året for alle nye hytter. Avgiften går til å drive løypenettet.

- Dette gir oss en helt annen handlefrihet og har vært en suksess. Vi slipper å bruke energi på å få inn penger og har mange hundre tusen kroner til rådighet for å holde skiløypene i skikkelig stand, forklarer styrelederen. Og inntektene øker hvert år.

I tillegg til denne avgiften ble det også avtalt at grunneierne skal betale fem prosent fra hvert tomtesalg de gjennomførte.

- Denne avgiften skal gå til investeringstiltak, og det beste er at alle synes dette er en god ordning, for alle tjener på at vi har gode fasiliteter her. Kommunen har også innført dette i utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner på Vegglifjell. Men det kanskje mest fantastiske er at 13 grunneiere lengst nord på Vegglifjell har bestemt for å bidra med ytterligere ti prosent av tomtesalget. Disse pengene blir investert i Vegglifjell skisenter og i den nye skistadion som vi planlegger å bygge, sier han.

- Vi har tradisjon for et veldig godt samarbeid mellom grunneiere, kommune og hytteeiere og alle er fornøyd med denne løsningen, avslutter Heitmann.