– For oss er innlevelse, forståelse og samspill med oppdragsgiver og brukere det vesentlige og styrende i ethvert prosjekt og i enhver oppgave, sier Nina Bjørland, interiørarkitekt MNIL hos Metropolis arkitektur og design AS.


Metropolis er et av Norges ledende interiørarkitektkontorer med 27 ansatte. Deres prosjekter spenner mellom alt fra privathjem, butikker, showroom og restauranter, til store næringsbygg, hoteller og høyskoler. I tillegg tegner interiørarkitektene i Metropolis mye spesialinnredning, så fagkompetansen er bred.


Skal gagne kunden

Felles for alle prosjektene er at de forholder seg til en prosess som består av flere viktige milepæler; forståelse av kunden, utforming og definering av konsept og merkevare, og til slutt gjennomføring og oppfølging.I den innledende fasen av et prosjekt er nøkkelen å kunne forstå kunden og å kartlegge deres visjoner, ønsker og behov. Hvor vil de med prosjektet? Og ikke minst; hvilken merverdi skal prosjektet gi?

– Det er ikke alltid kunden vet helt hva de vil selv heller, så da må vi gjerne klare å lese litt mellom linjene, stille mange spørsmål og analysere for å forstå bedre, påpeker Bjørland.


 Gir gevinst

En historie skal fortelles, et konsept skal utarbeides og en identitet skal defineres. Jo tidligere en interiørarkitekt kommer inn i et prosjekt, jo lettere er det å gjøre dette helhetlig. God planlegging, strukturering og koordinering med de tekniske fagene i en tidlig fase av prosessen bidrar til god økonomi og fremdrift i prosjektet.
Den største forskjellen på prosjekter i private hjem og hotell-, restaurant- og kaféprosjekter er fokuset på det å uttrykke en merkevare. Interiørarkitekten bør ha forståelse for både bedriftskulturen, og den daglige driften – dynamikken må være god.


– Det er gjort flere studier på at god interiørarkitektur og design gir både psykososial-, og økonomisk gevinst: Et dårlig designet og medtatt interiør har utvilsomt negativ påvirkning både på de som jobber og den som bor der, kontra et interiør med en velfungerende logistikk, god lyssetting, riktig ventilasjon og behagelig akustikk. Er det i tillegg et tydelig konsept med visuell og estetisk identitet, funksjonstilpassede soner og god atmosfære, vil kunden eller brukeren trives og komme tilbake.


– Det er mange tannhjul som skal gå i hverandre, slik at det hele går rundt. For at vi skal være gode rådgivere for kundene våre, må vi ha betydelig innsikt og kunnskap om hvordan alt henger sammen,
avslutter Nina.