–Vi nærmer oss nå et punkt hvor det er marginale muligheter til å redusere forbruket vesentlig uten at teknologien endres fullstendig, forteller Erik Skau Hovde, daglig leder i Hobart Norge.

Han forteller at de største endringene til nå har vært mer effektiv bruk av skyllevann og utvikling av nye skyllesystemer for å fordele vannet jevnere.

– For tunneloppvaskmaskiner er energiforbruket sammenlignbart med dagsforbruket til to eneboliger og oppover. For 30 år siden var forbruket fem ganger større.   

Rettet mot bransjen

Hovde forklarer at de nå retter fokuset mot å utvikle mer ”intelligente” maskiner, som i stadig større grad overvåker driften og passer på at brukerfeil unngås.  

– I bransjer med hyppige utskiftninger av personell er det viktig med maskiner som er brukervennlige og intuitive. Vi ser at for eksempel restaurant- og hotellnæringen kan dra stor nytte av sikrere og enklere løsninger for å opprettholde god hygiene.  Ny teknologi har også eliminert behovet for forspyling av vaskegodset. 

Han forteller at de nyeste oppvaskmaskinene kan stoppe brukeren hvis noe er galt. Den kan varsle om alt fra feil plassering av deler til riktig rengjøring og vedlikehold.

– Feilmeldinger har inntil nylig kun vært forståelig for serviceteknikere. Nå har man et betjeningspanel med tekst som forklarer problemet og rettleder bruker. Dette kombineres med fargekoder på deler som må rengjøres daglig, forteller han.

Ved bruk av hygienetabletter trenger man heller ikke tenke på den innvendige vasken og områder som ellers er umulig å nå.

Vask uten vann

Hovde påpeker at det brukes store ressurser på forskning og utvikling, og at bærekraftige løsninger er viktigere enn noen gang.

– Rent vann er en knapphetsressurs, og Hobarts visjon er fortsatt å kunne vaske uten vann. Med innovasjon vil teknologien kunne sikre minimal bruk av ressurser og god hygiene.