En standard enebolig bruker rundt 20.000 kwh per år totalt. Et stort hotell bruker til sammenligning rundt 110.000 kwh per år, bare på belysning. Simon Sæther, som er ekspert på lys, sier at et hotell kan redusere energiforbruket på lyssettingen med oppunder 70 % bare ved å bytte lyskildene.

- Hoteller har et sterkt fokus på å spare energi. De største kjedene har som mål å redusere energibruken med 25 % innen utgangen av 2015. Ved å bytte ut lyskildene kan man fort oppnå en reduksjon på 10 – 12% , så det er en enkel prosess å oppnå en stor del av det målet, bare ved å gjøre noe med belysningen.

Kostbart, men med store gevinster

Mange hoteller har styring på lyset, altså dimming, og et problem er at det gamle utstyret ikke snakker med dagens teknologi, som inkluderer LED- pærer.

- Det gjør at det kan koste litt mer enn det vi håpet på. Men vi jobber med en TCO- faktor her, altså en tilbakebetalingstid, hvor vi ser på investeringskostnadene ved en oppgradering, mot energibruken de har i dag. Tilbakebetalingstiden bør ligge på under tre år for at det skal være en god og lønnsom investering.

Hoteller er opptatt av at gjestene skal føle velvære, fred og trivsel når de kommer inn i en lobby. Den nye LED- teknologien gir et vesentlig større spillerom for å skape de stemningene man ønsker, forteller Sæther.

- LED er et fantastisk stemningsskapende verktøy. Det blir mer og mer brukt i Norge å legge inn litt farger i lyset, sånn at man kan styre fargetemperaturen fra varmt til kaldt. Man får en enorm fleksibilitet i forhold til lys og farger. Hotellene kan bruke dette bevisst i forhold til døgnrytmen; i noen perioder av dagen skal stemningen være avslappet, mens i andre perioder som ved inn- og utsjekk, så skal stemningen være effektiv. Lys påvirker oss veldig, og styrer måten vi agerer på, og dette brukes mer og mer bevisst av hotellene.

Personifisert og seksjonert

Bevisst lyssetting brukes også mer og mer for å skape kontraster i et rom.

- Man kan bruke ulike farger på lyset i samme rom, og dermed skape ulike miljøer. Det samme ser vi i restauranter. De bruker også belysning i større og større grad for å sette riktig stemning. Noen hoteller bytter lysscene fra frokost til lunsj, og så til en tredje scene når det kommer inn leietakere som skal bruke lokalet senere på dagen.

Det skjer endringer også på hotellrommene.

- Der har man begynt å gå fra en funksjonell belysning, til å nærme seg den belysningen vi har hjemme. Noen kjeder har vært veldig flinke de siste årene, og bevisst oppgradert i den retningen. Dette øker også muligheten til en variasjon av lyssettingen på rommet, gjestene kan justere lyset slik de ønsker det, og dermed gjøre det personlig.