- Hva fikk deg så interessert i kaffe?

- Jeg har helt fra tidlig alder vært interessert i smak, en kombinasjon av aroma og munnfølelse. Nysgjerrigheten og lidenskapen til kaffen ble vekket bak spakene på en espressomaskin i et bakeri. Siden den gang har jeg beveget meg fra kaffebar til konkurranse og tilbake i håp om å forstå kaffe som råvare fullt ut.

- Hvor mye mer kan du lære?

- I jobben som importør av høykvalitetskaffe handler vi med mange kulturer, personligheter, lover og direktiver. Noen land gir oss innsikt i bondens formål, og gir oss muligheten til å påvirke sluttproduktet. Andre begrenser informasjonen til region og art, der leverandørene av råvaren forsvinner i mengden. Ved å danne omfattende partnerskap med bønder og kooperativer, lærer vi å kjenne produktet. Informasjonen er uendelig.

- Det kan for mange av oss virke litt overdrevent dette her, kaffe er jo kaffe?

- Det er som med alle andre naturlige råvarer. Jordsmonn, vær, lagring og prosessering påvirker hvordan konsumenten opplever sluttproduktet. Kaffens reise til koppen starter hos bonden. Han må kjøpe dyrkbar mark og sertifiserte frø for så å plante, kontrollere veksten og avlingen sin i 3-4 år før han kan selge rå-kaffen. I denne tiden må bonden ha en annen inntektskilde, samt klare å markedsføre seg, noe som innebærer høy risiko med kun potentiel gevinst.

- Under første innhøsting må kaffen plukkes og sorteres, så foredles, tørkes, pakkes og lagres, alt svært varsomt og med fokus på å ikke skade eller forringe råvaren. Deretter tar eksportør og importør over og sørger for transport til varelager, fortolling, lagring, markedsføring og salg til brennere rundt om i verden. Først etter brenning og logistikk til den enkelte kafé kan baristaen sette sitt preg og servere en kopp kaffe.

 - Gjelder dette all kaffe?

- All kaffe må utvikles helt fra frø til brent bønne, men en del trinn i mellomfasene kan forenkles for å spare kostnader. Dette øker effektiviteten, men går typisk på bekostning av kvaliteten. Det vi definerer som høykvalitets-kaffe utgjør kun 5% av verdens kaffeproduksjon. Det store flertallet av kaffebønner blir høstet maskinelt og prosessert med fokus på kostnader. Ytterst lite penger går til selve bonden, og til hans lokalsamfunn.

 - Kaffe handler også om å være bevisst på hvordan samfunnet man kjøper fra påvirkes, med rettferdige lønninger og kunnskapsutveksling, fremfor utnyttelse. Med innsikt i hvor mye hardt arbeid, visjon og lidenskap som skal til for å produsere høykvalitetskaffe, virker det åpenbart at det ferdige produktet må koste mer enn det den gjør i dag.