Når det gjelder bærekraftig turisme verden over var 2007 et vendepunkt. FNs klimapanel og Al Gore fikk Nobels fredspris og kraftige orkaner som la store turistområder øde. Hvert eneste år senere, har medieoppslag og økt kunnskap om klimaendringene underbygget at det er på tide å sette ny kurs. Miljøsertifisering av hotellkjeder og enkelthoteller som allerede har gjort konkrete tiltak for å forbedre miljøarbeidet sitt bruker dette aktivt i sin markedsføring.

Alle de store kjedene har en eller annen form for miljøsertifisering: Thon-kjeden har Miljøfyrtårn, Choice kjører på ISO 14001, Radisson benytter Green Key. De svanemerkede hotellene, med Scandic som største eksponent, tilfredsstiller strenge krav til alle deler av driften og alle kjente miljøproblemer globalt og lokalt.
Svanen stiller krav til forbruk av energi, kjemikalier og mengder restavfall per gjestedøgn.

I tillegg får hotellet poeng for en rekke gode miljøtiltak som spenner fra utvalget av økologisk mat i restauranten til kildesortering i kjelleren. Innovasjon Norge merker opp miljøhotellene på sin hjemmeside, reisebyråene får stadig henvendelser om å gjøre det samme i sine bestillingsportaler, og flere store byråer tilbyr lister over godkjente hoteller, konferanser og restauranter med en sertifisering.

Med unntak for noen spredte Miljøfyrtårn og Svanemerker på restauranter og konferanser er det mindre fart i de øvrige HORECA-bransjene. Nå har tiden kommet for disse også.

Miljøkrav ved innkjøp

Fra 1. januar 2016 vil flere offentlige innkjøpere etterspørre seriøse miljøsertifiseringer. Da trer lov om offentlig anskaff elser i kraft. Den nye loven åpner for å kreve et bestemt miljømerke som dokumentasjon på oppstilte miljøkrav.

Sertifisert miljøledelse kan settes opp som kvalifikasjonskrav i konkurransen. Med andre ord blir det mye enklere å bruke Svanemerket som verktøy for å ta aktivt samfunnsansvar ved å stille tøffe miljøkrav ved innkjøp.

«Miljø er viktig, og for å sikre at bedrifter produserer miljøvennlige produkter og tjenester er det utviklet en del standarder. Svanemerket er regnet som den strengeste av dem, men samtidig kan leverandører «oppgradere» sin egen sertifisering innen de forskjellige standardene slik at de kan ligge på tilsvarende nivå. De tjenester vi ser at miljøstandarder er mest brukt ved innkjøp er per i dag i forbindelse med hotell.» - Norwegian Business Travels association, NBTA, som bistår store, offentlige innkjøpere.

Vi har med andre ord en situasjon der nytt regelverk gir bedre muligheter for å stille eff ektive miljøkrav, bransjeaktører har økt fokus på miljø og miljøsertifi seringer, og tilgangen på relevant informasjon om hotellenes miljøytelse er forbedret. Dette vil føre til økt etterspørsel etter hoteller som kan dokumentere at de tilfredsstiller strenge, konkrete og jevnlig reviderte krav til miljøprestasjon.

Må jobbe bredt

Verdens miljøproblemer er store og sammensatte. Vi løser dem ikke med ett eneste, universelt tiltak. De er for sammensatte til det.

Vi må jobbe bredt, i alle sektorer og med alle virkemidler for å sikre overgang til et et samfunn der vi bruker fornybare ressurser som vi forvalter på en bærekraftig måte. Den lange veien dit begynner med miljøsertifiseringer som Svanemerket.

Det gir oppskrift på konkrete, målbare miljøtiltak som gir reell miljøgevinst. Vi får høre mange «ubetydelighets-budskap» som at det ikke spiller noen rolle hva vi gjør her i lille Norge, eller historier om at vinninga til et miljøtiltak går opp i spinninga. Men det grønne skiftet kommer, og den som er best forberedt på det, vil på sikt utkonkurrere dem som har blitt ved i det gamle.