Den store fordelen med å bruke håndterminaler er at det er tidsbesparende.

– Alt foregår i sanntid, siden det er en kontinuerlig dataflyt når du er online. Du fjerner en del papirarbeid og reduserer feilkilder for eksempel ved varetellinger siden du slipper punchejobben når varene registreres direkte på PDA'en, sier Svein Lauritsen som er avdelingssjef for datafangstavdelingen i Lexit Group.

Det er mange bruksområder. Kunder på et lager, eller som arbeider med logistikk, kan gjøre plukk og varemottak, produktmerking, melde varer inn og ut eller foreta varetelling. Brukt som en serviceapplikasjon, kan LexTalk for eksempel benyttes til å registrere en salgsordre, et serviceoppdrag eller brukes til tidsregistrering.

– Vi har brukt PDA'er lenge både i salg, i produksjon og for servicepersonell ute på vei. Det nye nå er at vi også retter oss inn mot retailmarkedet, hoteller og serveringssteder, fortsetter Lauritsen.

På et hotell kan man for eksempel bruke PDA'en til varetelling, men det er også mulig å bruke den som en ordreterminal slik at servitørene tar opp bordbestillinger med den. Andre bruksområder er å registrere ulike serviceoppdrag som skal utføres.

– Det er nesten bare fantasien som setter begrensning på bruken, sier han.

PDA'en i seg selv er ganske rimelig og softwaren er standardisert slik at det er enkelt å ta systemet i bruk uten de store kostnadene.

– Det er ikke alle som kan bruke standardene, og mange ønsker spesielle tilpasninger i softwaren, derfor har vi en egen utviklingsavdeling. De driver skreddersøm og videreutvikler løsningen slik at den passer akkurat til den oppgaven som skal løses, avslutter Lauritsen.