IT – utviklingen går i stor fart. Vi opplever alle store endringer

Slik er det også i storkjøkkenbransjen. BFSN- Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge med sine medlemsbedrifter ble tidlig opptatt av hvordan IT - utviklingen vil påvirke oss og våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, og hvilke muligheter som ligger foran oss. Vi så at det var ønskelig med gode løsninger som var tilpasset bransjens behov.

Det er hovedgrunnen til at vi for noen år tilbake fant det riktig å engasjere oss direkte i å etablere en data bransjeløsning for storkjøkkensektoren. Etter kontakt med flere aktuelle leverandører så inngikk vi avtale med det norske programvareselskapet Smart Tech AS for samarbeid om utvikling og drifting av den nye og framtidsrettede Data Bransjeløsninger.

De mobile og web – baserte løsninger

Bransjeløsninger er IKT-løsninger utviklet helt fra grunnen av, og er basert på kjensgjerninger om framtidens krav der «alt» skal på internett og at «alt» er mulig. Uttrykket «tingenes internett» blir stadig mer aktualisert. Informasjoner skal samles inn, lagres, frigjøres og benyttes positivt i mange sammenhenger.

Det har vært viktig for BFSN at bransje dataløsningene skal være enkle å benytte av alle på alle nivåer, og på alle steder. De skal øke lønnsomhet, effektivitet og gi full oversikt hos og mellom alle ledd fra leverandør, kunde og serviceforbindelse. Data skal være lett tilgjengelig der det er behov. Den som er gitt tilgang skal enkelt kommunisere i systemet. Samtidig skal det være full sikkerhet og eierskap til egne data. Derfor er det valgt de trygge mobile og web-baserte løsninger.

QR-kodemerking er sentral i løsningen.

I Bransje Dataløsningen merkes storkjøkkenmaskiner og utstyr med en QR kodeetikett. Med smart telefon eller nettbrett som pekes mot QR-koden kan man avhengig av tilgangsmuligheter få relevante informasjoner, og kan kommunisere i systemet. Forbruk av papir reduseres i alle ledd. Det øker effektivitet, gir store kostnadsbesparelser og sparer miljøet.  

Løsningen gir mulighet via QR-koden for full oversikt over det spesifikke utstyret, alt øvrig utstyr kunden har fra sin storkjøkkenleverandør samt annen informasjon og videre tilgang til tilbud og tjenester. Som eksempler kan nevnes brukeropplæring/ instruksjon, produktinformasjoner, bestille service/ deler/varer, servicehistorikk etc. I løsningen vil storkjøkkenleverandøren planlegge og fordele service og vedlikehold, gi servicetekniker tilgang til delelister, koblingsskjemaer etc., få automatisk registrering og dokumentasjon av medgått tid, skrive servicerapport hos kunde med gjensidige signaturer, automatisk lagerstyring av deler etc. Full dokumentasjon og historikk er alltid tilgjengelig for kunden. Løsningen gir en vinn – vinn situasjon for alle.

Framtidens IT – teknologi på kjøkkenet er tilgjengelig for storkjøkkenleverandørene i BFSN og deres kunder og samarbeidspartnere i dag!