I løpet av høsten i år skal 260 Mattilsyn-inspektører besøke drøyt 8000 spisesteder, og sette smilefjes «karakter» på hygiene og mattrygghet. De som har alt på stell med tanke på hygiene, renhold og håndtering av mat, kan regne med å få et smilefjes fra Mattilsynet. Steder som slurver, risikerer en sur munn. For oss kunder skal fjeset på veggen fortelle om det vi ikke ser i kulissene.  

Smil - eller ei, maten blir tryggere

- Danmark, Finland, England og mange andre land har hatt smilefjesordning med gode resultater i mange år. I Midt-Norge har vi hatt et prøveprosjekt siden 2007. Totalt 5600 norske spisesteder har hatt smilefjestilsyn og erfaringene viser en positiv forbedring i hygienestandard, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Kunden i fokus

Den nasjonale ordningen som ble satt i gang 1. januar i år, sier ingenting om maten er god eller sunn, men om maten er trygg. Inspektørene kommer på besøk uten forvarsel, med en sjekkliste på 11. punkter.

- Det er inspirerende og positivt for inspektørene å gi et smilefjes, og for de som får merknader, opplever vi at de blir rettet opp veldig raskt. Smilekarakteren betyr enormt mye for spisestedene, sier Fjetland.

Resultatet skal henges opp godt synlig ved inngangen, og får ikke spisestedet e, så har de ti dager til å gjøre det som kreves for å oppnå smilet. Hovedregelen er at du som kunde skal ha sett «karakteren» før du bestiller maten.

Ingen sure miner

- Alle spisesteder har et ansvar for å følge regelverket, og mattilsynets oppgave er å påse at reglene blir fulgt. Målet er å heve hygienen, ikke å henge ut serveringssteder - og så vidt vi vet - er ordningen godt mottatt både av næringen og kunder. Følger du reglene, får du verken strek eller sur munn, sier Fjetland.  

Et gedigent ansvar

Smilefjesrapporten skal straks etter tilsyn henges opp ved inngangsdøren, selv om stedet klager på et surt resultat eller ber om ny kontroll. Fjeset publiserer også på Mattilsynets nettsider, hvor også forbedringene publiseres fortløpende. De som får et surt fjes, kan be om en ny gjennomgang når de har gjort det nødvendig for å få et smil, men inntil da skal strek eller nedovermunn være godt synlig for gjestene.

- Vi ser tydelig at vi har et stort ansvar og har satt inn store ressurser på å punktlig følge opp spisestedene, sier Fjetland.

Direktøren i Mattilsynet ville ikke selv valgt et spisested uten smilemunn.

 - Det er fordelen med ordningen, smilefjeset gir kunden kunnskapen til å velge det beste, avslutter han.