Med de nye mulighetene som elektroniske IK-Mat systemer gir, blir det bedre kontroll på mattrygghet samtidig som hverdagen forenkles for de som arbeider på kjøkkenet. Tidligere måtte man skaffe seg oversikt over, og samle, aktuelle lover og regler i egne permer. I disse tykke permene måtte man så legge inn rutiner, sjekklister og rapporter fra gjennomførte inspeksjoner.

– Et godt elektronisk IK-Matsystem som eSmiley gjør denne jobben mye enklere, mye tryggere og mye mer oversiktlig, sier Geir Frafjord som er markedssjef i Lilleborg.

Bedre mattrygghet

Et system som eSmiley er alltid oppdatert i forhold til gjeldende regelverk. Det blir aldri noen tvil om hvem som er ansvarlig for de ulike rutinene og hvem som gjennomfører sjekkpunktene. Brukerne finner all informasjonen de trenger på ett sted, og de får påminnelser om hvilke oppgaver som skal gjøres, enten det er daglige rutineoppgaver eller andre oppgaver som kanskje bare skal utføres en gang i måneden.

– Derfor bidrar dette systemet både til systematisering av rutinene og til å sikre at internkontrollene utføres til riktig tid. Systemet forenkler rett og slett hverdagen for dem som skal sørge for at mattrygghet og hygienen er god nok, fortsetter Frafjord.

– Formålet vårt med å tilby eSmiley er å hjelpe bedriftene slik at mattryggheten deres blir best mulig. Vi tilbyr egne kurspakker til storkjøkkenmarkedet om elektronisk IK-Mat, og opplever hvordan gode systemer og rutiner øker sjansen for å beholde Mattilsynets smilefjes betraktelig. eSmiley gjør også selve besøket fra Mattilsynet enklere og mer effektivt, siden all dokumentasjonen er tilgjengelig i systemet. Det er enkelt å bruke, og alle kontroller og rapporter lages ved bare noen få enkle klikk.

Matsvinnet skal reduseres

En annen trend som bransjen setter økende fokus på er matsvinn. Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Mange store aktører i bransjen er med på dette initiativet, og i dag har 42 norske bedrifter sluttet seg til avtalen, blant annet Orkla.

– Vi ønsker også å bidra til dette arbeidet, og eSmiley har utviklet et effektivt verktøy som registrerer matsvinnet på en enkel måte. Vi samler all nødvendig informasjon slik at bedriften kan få overblikk, redusere matsvinnet, spare penger, planlegge bedre og samtidig verne om miljøet. Dette er midt i kjernen av Lilleborg sin bærekraftstrategi og vi ønsker å bidra aktivt inn i dette arbeidet, sier Karolina Henriksen som er administrerende direktør i Lilleborg.

Helhetlig tilnærming

– Måten vi arbeider på er helhetlig. Vi ønsker å være en hygienepartner for våre kunder, der vi sammen kan legge en plan for å sikre at de benytter de produktene, systemene og metodene som er riktige for dem. Ved å tilby vår faglige kompetanse, og gjennom systematisk oppfølging og utvikling av kundene våre, ønsker vi å ta i bruk nye innovative løsninger som skaper verdi for kundene og hjelper dem slik at de får bedre kontroll og kan senke totalkostnadene sine. Matsvinn er et godt eksempel på dette, våre løsninger kan bidra til å kontrollere og redusere matsvinnet og dermed utgjøre en betydelig reduksjon i kostnadene. Slike tiltak kan redusere kjøkkenets kostnader vesentlig mer enn de kostnadene som er knyttet til både våre rengjøringsprodukter og våre digitale systemer, avslutter Geir Frafjord.