Åmål kombinerer småstadsidyll med et kultur- og næringsliv som ofte er forbeholdt større byer, innleder Anna Hjelmberg, turismeutvikler for kommunen.

I det siste har hun merket at flere norske gründere etablerer seg i Åmål, og dette tillegger hun aktivt arbeid fra kommunens side.

– Før var de norske besøkende hovedsakelig turister, men vi har jobbet for å gjøre stedet til en attraktiv plass for nye bedrifter også. 

Attraktivt for gründere

Kommunen har lenge satset på handel i sentrumskjernen, og hun forteller at det spesielt er små og mellomstore bedrifter som velger å starte opp i Åmål.

– I kommunen er det en sterk handelsforening som støtter opp under entreprenørene, og det er også rimeligere med lokaler enn i større byer, forteller hun.

– Man opplever at mye penger legges igjen i kommunen selv om den er liten, nettopp fordi den er et knutepunkt og prioriteter handel. Med sentrumsnær handel blir det enklere å for nye bedrifter å posisjonere seg, legger hun til.

Scorer høyt

Hun legger vekt på at samarbeidsvilje er nøkkelen til å fremstå som attraktiv for bedrifter i oppstart.

– Vi gjør alt i vi kan for å gjøre plan- og byggeloven så enkel å forstå som mulig. Hjelmberg opplever at korte prosesser og rask tilbakemelding hjelper nyetablerte å komme i gang smertefritt.

– Vi scorer alltid høyt i kommuneratingen når det kommer til dette, og det er noe vi aktivt prioriterer. Lokalt næringsliv blomstrer når entreprenører blir presentert muligheter, og ikke bare begrensninger, avslutter Hjelmberg.